Beeldhouwen

Ik gebruik in mijn beelden vaak materialen, die anders naar de sloop zouden gaan. Bijvoorbeeld oude loden waterleidingen, oude zinken dakgoten, die tot kegels gewalst worden, gecombineerd met glas of zwerfkeien. Voobeelden zijn: "Mal wief", "de fabel van de vis en de aalscholver", en "de danseres".