Jan Willem Andrew Oliemans
Den Haag,1947
Bad Nieuweschans

http://www.janwillemoliemans.nl

Opleiding:
Alkmaar 1961-1966, Mulo A-wiskunde
1966-1969, MTS Weg en Waterbouw Den Haag
1971-1974, MTC bedrijfscursus Hoogovens IJmuiden
1972-1974, HTI bouwkunde (geen diploma) Amsterdam Academie de Wervel (HBO opleiding
1981-1984, Kunstzinnig therapeut, geen diploma) Driebergen
1985 Academie Ruud Wackes-kunstacademic Amsterdam

Werkervaring:
1971-1978 Hoogovens: Ontwikkeling van een geautomatiseerd onderhoudsbeheerssysteem van alle ovenbouwkundige installaties in IJmuiden. Overleg op verschillende niveaus: werkvloer, werkvoorbereiding, inkoop, opzichters, onderhoudsadministratie, productie.
1978-1984 Volkshuisvesting Amsterdam
Als logisch vervolg op de ervaring bij Hoogovens, werd ik ‘projecttrekker’ van het inventarisatieteam. De bouwkundige staat van onderhoud van het toenmalige gemeentelijk bezit (20.000 eenheden) moest in kaart worden gebracht. Helaas voor mij werd mijn functie door decentralisatie in 5 deelwoningbedrijven overbodig. Andere aangeboden functies ambieerde ik niet; ik besloot voor 20 uur verhuurfunctionaris te worden. 1981-1986 Restaurant Baldur Amsterdam.
In de periode dat ik bij Volkshuisvesting werkzaam was, werd mij door een antroposofisch arts gevraagd een vegetarisch restaurant op te zetten. Het doel was tweeledig: de vegetarische keuken met biologisch-dynamische producten vorm te geven binnen een commanditaire vennootschap en opvang van patiënten en drugsverslaafden uit de Jellinek kliniek en het begeleiden van hun resocialisatieproces.
1985 Gastdocent op de Vrije Hogeschool te Driebergen
1986 Gastdocent op de kunstacademie Ruud Wackes te Amsterdam
1986-1989 Grandcafé de Opera en restaurant de Lachende Javaan Zelfstandig werkend kok. “Weggekocht” door de Lachende Javaan om:
de nieuwe keuken herinrichten en stroomlijnen; bemiddelen tussen twee culturen (Javaans en Ambonees); vergroten van de efficientie met name in de personele bezetting. 1990-heden ‘—.Bouwkundig advies- en onderhoudsbureau
Terug bij af, waar toch mijn hart ligt: bouwen en alles wat er mee samenhangt.
Naast al deze activiteiten heb ik mij altijd met beeldende kunst bezig gehouden.
Ik schilder, beeldhouw en ontwerp meubels.
Lid van kunstenaarsstichting "Kunstaaanderandvannederland".